Staff Photo
Name of the teachers according to their standing and sitting plan:

4th Row Standing(from Left to right):- Joy Mackelvey, Chandani Stone, Priya Sharma, Manpreet Kaur, Tanuja Kaushal, Sapna Thakur, Nirmala Raj, Nivedika Bhardwaj, Akashdeep, Maninder Pal Singh Jassal.

3rd Row Standing( From Left to Right):- Mrs. M. Punitha, Asha Toppo, Satinder Kaur Manchanda, Gazal Aggarwal, Delphina Peter, Ishwinder Kaur, Varinder Kaur Chahal, Anumeet Kaur, Poonam Jain, Neha Walia, Seema Walia.

2nd Row Standing( From Left to Right):- Jyothi Kumari, Manvinder Kaur Sodhi, Baljeet Kaur, Mamta Kumari Mishra, Parneet Sandhu, Sujata Sharma, Bhupinder Kaur Anand, Jini Joseph, Arpana Anand, Gurpreet Kaur Sohi, Ramanpreet kaur, Gagandeep Sidhu, Neelam J. Singh, Bhupinder Kaur Sandhu, Priya Chawla, Gursharan Kaur Sodhi.

1st Row sitted( From Left to Right):- Suparna Mehta, Rajvinder Kaur Grewal, Rashmi Sharma, Punam Mehta, Anita Sharma, Harpal Kaur, Rev. Fr. John Bosco, Rev. Fr. Antony Angulus Devadason, Subhadra Menon, Clara Santanam, Krishanjit(Tony), Sarvjeet kaur Lakhanpal, Bindu Kohli, Sathi Sathyan, Molamma, Gurnaam Singh Bala.